Regulamin

Sklep Internetowy "AGROPOL" działający pod adresem http://sklep.agro-pol.com.pl, prowadzony jest przez Firmę Handlową "AGROPOL"  Marcin Kowalczyk z siedzibą w Zakrzewie, ul. Kujawska 11. NIP: 891-138-63-85, REGON:910339903.:

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Używane numery katalogowe części nie są wskazaniem producenta. Służą do identyfikacji zastosowania danego produktu.
 3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet na stronach sklepu internetowego dostępnego pod adresem "http://sklep.agro-pol.com.pl". W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia zgodnie z instrukcją dostępną na podstronie sklepu internetowego. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana wiadomość za pomocą poczty elektronicznej, informująca o tym, że zamówienie dotarło do podmiotu realizującego.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  - realizujemy wyłącznie płatność „za pobraniem” - od 1 do 3 dni roboczych robocze od dnia złożenia zamówienia chyba, że zostanie ustalone inaczej w przypadku braku towaru lub problemów z realizacją zamówienia, o czym zamawiajacy zostanie powiadomiony drogą telefoniczną.
 5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy zależy od wybranego sposobu. Dostawcy udostępniają przewidywane czasy dostawy na właściwych sobie stronach internetowych. Sklep internetowy nie bierze odpowiedzialności za czas dostawy liczony od nadania przesyłki uzgodnionemu w zamówieniu dostawcy.
 6. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji oraz przewidywany czas dostawy.
 7. W przypadku niedostępności części  lub wszystkich towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  - przy odbiorze: należność pobiera kurier.
  - przy odbiorze: należność przekazywana podczas odbioru osobistego,
 10. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
  Koszt dostawy uzależniony jest od wagi paczki.
 11. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
 12. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „AGROPOL”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 16. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 17. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres FH "AGROPOL" Marcin Kowalczyk ul. Kujawska 11, 87-707 Zakrzewo. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.